De meubelgroothandel met complete collecties

DisclaimerAlgemeen 

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan publicaties op deze website. Meubel Superstore is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Meubel Superstore worden verveelvoudigd, gekopieerd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze. Indien u vragen heeft over deze website en de daarop staande informatie, dan kunt u contact opnemen met Meubel Superstore. 

 

Persoonsgegevens 

De gegevens die u via deze site aan Meubel Superstore verstrekt, zullen vertrouwelijk worden behandeld. Meubel Superstore legt de gegevens die u bij registratie op deze website verstrekt in een bestand vast. De persoonsgegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld en worden uitsluitend gebruikt om onze klanten te voorzien van nieuws omtrent aanbiedingen, acties etc.

 

Recht op wijzigingen 

Meubel Superstore spant zich in om de inhoud van deze website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks alle zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Meubel Superstore draagt geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten.

Deze website gebruikt cookies. Meer info, klik hier.